the visibility of the invisible

Ik wandel door Parijs. Overal ligt er afval. Opeens dringt het tot mij door dat afval niet alleen een negatieve bijklank hoeft te hebben. Door de gevonden voorwerpen op een andere manier te bekijken of deze voorwerpen te isoleren worden ze bevreemdend en po√ętisch. Stilte in de chaos, abstractie in de banale context van de straat. Het is kil en lelijk maar ook warm en verrassend. Deze objecten tonen ook duidelijk hun geschiedenis. In dit werk tracht ik dit op een subtiele manier weer te geven.

>>